Workshops vmbo-basis, kader en theoretische leerweg

Onze missie is de drempel tot kunst en cultuurdeelname wegslopen voor leerlingen in het vmbo. Kunst en cultuur is voor en van iedereen. Hoe we dat doen? Met eigentijdse workshops en een poule vol inspirerende docenten die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren in het vmbo.  

Onze workshops zijn bij uitstek geschikt voor leerlingen van het Vmbo om de eerste kennismaking met elkaar en kunst en cultuur en de culturele sector onvergetelijk te maken. Ook bieden we meer verdiepende workshops en projecten, waarmee wij volop inzetten op persoonsvorming en talentontwikkeling. 

Onze docenten zijn zeer bekwame teaching artist die dicht bij de doelgroep staan en hun wereld kennen en taal spreken.