Workshops speciaal onderwijs (Cluster 3 en 4)

Onze missie is de drempel tot kunst en cultuurdeelname wegslopen. Kunst en cultuur is voor en van iedereen. Hoe we dat doen? Met eigentijdse workshops en een poule vol inspirerende docenten die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.

Onze workshops zijn bij uitstek geschikt voor leerlingen die op het speciaal onderwijs in Cluster 4 en 3 zitten om de eerste kennismaking met elkaar en kunst en cultuur en de culturele sector onvergetelijk te maken.  Door onze ervaring in de SO kennen we de doelgroep en weten wij hoe wij onze workshops doelgericht inzetten voor deze doelgroep.