Workshops MBO

Onze missie is de drempel tot kunst en cultuurdeelname wegslopen voor studenten in het mbo. Kunst en cultuur is voor en van iedereen. Hoe we dat doen? Met eigentijdse workshops en een poule vol inspirerende docenten die aansluiten bij de interesses en belevingswereld van jongeren in het mbo.

Onze workshops zijn bij uitstek geschikt voor studenten in het mbo om de eerste kennismaking met elkaar en kunst en cultuur en de culturele sector onvergetelijk te maken. Ook bieden we meer verdiepende workshops en projecten, waarmee wij volop inzetten op persoonsvorming en talentontwikkeling. Daarbij sluiten we onder andere aan bij vakken zoals Burgerschap. Onze docenten zijn zeer bekwame teaching artist die dicht bij de doelgroep staan en hun wereld kennen en taal spreken.