Over ons

Waarom ? Cultuureducatie is volgens ons zeer belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Door actief deel te nemen aan kunstzinnige en culturele activiteiten leren jongeren creatief en oplossingsgericht denken. Daarnaast kunnen zij excelleren in een culturele discipline en ontdekken waar zij goed in zijn en plezier aan beleven. Kunst en cultuur geeft de mogelijkheid om een identiteit te ontwikkelen.

Wat ? Wij bieden leuke, leerzame en doelgerichte cultureel kunstzinnige workshops en projecten om de eerste kennismaking met cultuureducatie onvergetelijk te maken.

Cultureel verschil begrijpt de jongerencultuur en organiseert culturele en kunstzinnige projecten voor en met jongeren, waarbij de belevingswereld van de jongeren centraal staat. Dit doen wij onder andere door de organisatie van schoolprojecten, zoals workshopdagen en projecten die maatschappelijke vraagstukken behandelen. Ook geven wij jongeren graag een kijkje in de keuken van de creatieve banenmarkt.

Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de jongerencultuur en regelgeving rondom cultuureducatie. Cultureel verschil weet deze ontwikkelingen om te zetten naar concrete projecten en workshops die voldoen aan de kwaliteitseisen die het onderwijs en jeugd- en welzijnsinstellingen stellen aan activiteiten voor hun jongeren. Wij verrassen met onze invalshoeken en weten na een efficiënte brainstorm in korte tijd een origineel en doeltreffend concept of project te presenteren. Daarnaast puzzelen wij graag mee om ons workshopaanbod passend te krijgen in lesroosters en gekaderde cultuurweken/dagen. Wij weten hoe het onderwijs werkt en passen ons aanbod hier op aan.

Wie? Cultureel Verschil werd in 2016 opgezet door Lennard Gols. Sinds 2010 is Lennard beroepsmatig werkzaam voor en met jongeren. In eerste instantie in de extreme sports sector als event organisator en marketeer. Binnen deze
sector bouwde hij een groot netwerk op van topsporters, bedrijven en gepassioneerde beoefenaars. Nadat hij in 2011 afstudeerde aan de school voor journalistiek, waar hij zich verdiepte in mediaproducties en kindertelevisie, ging hij aan het werk in de po
psector bij poppodium Burgerweeshuis. Als educatief medewerker ontwikkelde hij program
ma’s en evenementen voor en met jongeren, gericht op cultuureducatie en talentontwikkeling

Vanaf 2014 is Lennard werkzaam voor Muziek- en Dansschool Amstelveen als combinatiefunctionaris cultuur. Binnen deze functie ontwikkelt hij culturele projecten voor zowel basis- als middelbare scholieren. Vaak sluiten deze projecten aan bij vragen die zijn gekoppeld aan het sociaal domein. Vanuit deze functie werkte hij zich op tot hoofd van de afdeling Cultuurpunt (2019), waar hij zich verdiepte in de beleidsmatige en zakelijke kant van de culturele sector.

Daarnaast is Lennard projectleider voortgezet onderwijs bij Loket Cultuureducatie Amstelland. In opdracht van de gemeente de gemeentes Amstelveen, Aalsmeer Uithoorn, het onderwijs en de lokale culturele instellingen treedt Lennard op als verbinder tussen deze partijen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Door de jaren heen heeft Lennard een groot netwerk opgebouwd van creatieven en professionals in de culturele sector, zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs.

Samen met dit inspirerende team vormt Lennard Gols Cultureel verschil,  met als doel om het cultureel verschil te maken voor jongeren.